Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII

Trong nước - Ngày đăng : 14:22, 02/10/2020

(TN&MT) - Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII (2020-2025) diễn ra ngày 02/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Quy Nhơn thành công tốt đẹp. Về dự có đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng với các phong trào thi đua toàn quốc, tỉnh Bình Định trong những năm qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đều phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực và phong phú, qua đó động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 của tỉnh.

Bình Định tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII

Phong trào thi đua ngày càng lan tỏa và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi tấm gương thi đua là một tấm gương yêu nước và yêu chế độ, một quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước, một ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Phong trào thi đua đã thật sự góp một phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã khẳng định: Kết quả 5 năm qua, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn qua đạt 6,4%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 48.525 tỷ đồng, tốc độ thu tăng bình quân 15,75%/năm vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 63,6%, vượt chỉ tiêu đề ra (theo chỉ tiêu đến 2020 đạt 61%), có 03/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu và tiến bộ đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa Bình Định tiến một bước dài trong quá trình phát triển đi lên và vươn lên mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực miền Trung.

 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc 

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII (2020-2025) nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 49, ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định bày tỏ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhận và tôn vinh những người lao động sáng tạo, những nhà quản lý, sản xuất, kinh doanh giỏi, những nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tài năng, những cán bộ, công chức tận tụy, công tâm, những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và tài năng của mình, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, ra sức học tập nâng cao trình độ năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa tỉnh ta tiến lên vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân

Trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân 

Ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 -2020, Chủ tịch nước có Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định tặng Cờ Thi đua cho 14 tập thể dẫn đầu các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Bình Định năm 2019.

Thành phố Quy Nhơn rợp bóng cờ hoa Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước 

Mỹ Bình