200 tỷ đồng thực hiện dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Quảng Nam)

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:31, 02/10/2020

(TN&MT) - Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại (TP. Hội an, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định đầu tư khẩn cấp 200 tỷ đồng thực hiện dự án chống xói lở bờ biển Cửa Đại.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, với kinh phí 200 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An).

Bờ biển Cửa Đại bị nước biển xâm thực

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được phân bổ đúng mục đích, hiệu quả; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cắt giảm, điều chuyển vốn cho các địa phương khác do không giải ngân theo thời hạn quy định; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Hội An theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu và thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

Từ năm 2000 đến nay bờ biển Cửa Đại bị xói lở nghiêm trọng, uy hiếp nhiều công trình ven biển

Từ năm 2000 đến nay bờ biển Cửa Đại bị xói lở nghiêm trọng. Hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách, doanh nghiệp bỏ ra chống sạt lở nhưng không hiệu quả cao.

Nhiều hội thảo về tình trạng biển xâm thực bãi Cửa Đại đã được tổ chức. Các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xói lở chủ yếu do thay đổi cán cân bùn cát, do dòng chảy hay tác động của con người.

 

 

Lan Anh