Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Trong nước - Ngày đăng : 21:55, 27/09/2020

(TN&MT) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra chiều 27/9.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 53 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020  2025 gồm 11 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại phiên bế mạc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh, tập thể Ban chấp hành nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, bên cạnh đó, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích toàn vẹn, chân chính của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, hệ thống chính trị toàn Tỉnh. Từng đồng chí phải thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để tạo ra một tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía bắc.

Quang cảnh Đại hội

Về phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025 xác định: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 10 nghìn USD. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng đạt 49 đến 50%; dịch vụ đạt 46 đến 47%; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3 đến 5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng hơn 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hơn 11%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt hơn 75%. Hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI...

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh; Thực hiện hiệu quả 15 đề án và chương trình trọng điểm trong báo cáo chính trị đã nêu.

Đồng thời, xác định tầm nhìn, định hướng đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; GRDP bình quân đầu người hơn 15 nghìn USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

 

Phạm Hoạch