Sẽ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin ngành TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 20:28, 18/09/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 18/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật, xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TN&MT.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, theo Chương trình xây dựng và ban hành quy phạm pháp luật năm 2020, Cục được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng “Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường”. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện soạn thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cụ thể, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư; chủ trì tổ chức 2 cuộc họp Tổ soạn thảo. Bên cạnh đó, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp Tổ soạn thảo, Cục đã hoàn thiện dự thảo, đề nghị Bộ gửi Công văn xin ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho nội dung Dự thảo Thông tư.

Tại cuộc họp Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT đã xin ý kiến các đơn vị liên quan về nội dung sửa đổi Thông tư số 20. Cụ thể, thông tư số 20 có hiệu lực thi hành từ 5/2/2020 nhưng vẫn chưa có định mức áp dụng nên việc trình thẩm định các dự án chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn; một số đơn vị đề nghị bổ sung thêm các bước công việc nhằm tăng độ chính xác khi tính toán định mức; bổ sung tài liệu mô tả tổng quan cho quá trình áp dụng định mức; bổ sung nội dung các mẫu tài liệu phẩm…

Bên cạnh đó, Cục cũng trình dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin TN&MT.  Theo ông Nguyễn Bảo Trung, dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở quy trình của Thông tư số 20. Tuy nhiên, để ban hành dự thảo Thông tư trên cần phải sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 20 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Toàn cảnh cuộc họp chiều ngày 18/9

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan cho rằng để tạo điều kiện cho quá trình xây dựng và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật nên ban hành một thông tư đảm bảo hai nội dung: Sửa đổi bổ sung Thông tư số 20 và Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin TN&MT.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cơ bản thống nhất với các ý kiến của lãnh đạo các đơn vị.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ chuyên môn, Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung sửa đổi bổ sung Thông tư 20 đồng thời khẩn trương hoàn thành việc xây dựng định mực kinh tế kỹ thuật đảm bảo thuận lợi cho việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

 

Thủy Nguyễn- Thu Trang