Cấp sổ đỏ cho các dự án bất động sản đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ở Quảng Nam

Bất động sản - Ngày đăng : 21:45, 14/09/2020

(TN&MT) - Ngày 14/9, Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có thêm một số dự án bất động sản đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đó là: 06 block đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Trường Đồng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư; 24 block đất ở thuộc Dự án khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC làm chủ đầu tư.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC làm chủ đầu tư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở pháp lý

Trước đó, vào cuối tháng 8/2020 trên địa bàn đã có nhiều dự án đầu tư bất động sản khác được nghiệm thu, cấp sổ đỏ. Cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi, do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Chợ Trạm thuộc Đô thị mới xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, do Công ty CP Phạm Minh Gia làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) do Công ty TNHH kinh doanh Tân Ngọc Phúc làm chủ đầu tư;

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư. Hiện toàn bộ dự án này đã được chuyển nhượng cho Công ty CP Chu Lai Hội An.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, các dự án nêu trên đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính, đáp ứng các dịch vụ hạ tầng thiết yếu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn bộ dự án và được các cơ quan chuyên môn về xây dựng nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, vận hành.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, việc công khai dự án đã nghiệm thu, cấp sổ đỏ được thự chiện tại tỉnh Quảng Nam đối với các dự án đầu tư bất động sản nêu trên căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014; Căn cứ Công văn số 7451/ƯBND-KTN ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phối họp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển bất động sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 306/VPĐKĐĐ ngày 04/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dụng nhà ở theo quy định pháp luật đất đai

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dụng nhà ở theo quy định pháp luật đất đai. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dụng nhà ở phải thực hiện việc xây dụng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt (nếu có).

Xuân Lam