Thái Nguyên: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Văn hóa – Thông tin

Xã hội - Ngày đăng : 10:52, 28/08/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thái Nguyên trang trọng tổ chức buổi Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2020).

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 75 năm ngành văn hóa: Sau cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thành công, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trong tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá -Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).  Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Và từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin cách mạng. 75 năm đã qua, sự nghiệp văn hoá thông tin luôn được sự dìu dắt, lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

Qua nhiều giai đoạn, về sau Bộ có tên Văn hóa – Thông tin. Từ tháng 7/2007 đến nay đã được gọi là Bộ VHTT&DL.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống.

 

Qua 75 năm xây dựng và phát triển của ngành VHTT&DL luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng của dân tộc, vai trò, vị trí của ngành ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển văn hóa và trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VHTT&DL nhấn mạnh: Ngay từ khi mới thành lập, ngành Văn hóa luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng. Sau này, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTT&DL, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, ngành Văn hóa tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; công tác sưu tầm được chú trọng quan tâm. Hệ thống Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí và các loại hình CLB – Đội văn nghệ quần chúng có bước phát triển mạnh để phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 75 năm của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, kế thừa những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ; những người làm công tác văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên hôm nay đã và đang tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đóng góp sức lực của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhiều khó khăn, đặc biệt, trong năm 2020, dịch bệnh covid đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ của ngành, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ VHTTDL, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, thống nhất ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động ngành VHTTDL Thái Nguyên đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, dự án, đề án về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, phát triển du lịch, thể dục thể thao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Với những thành tích đã đạt được, những năm qua, Sở VHTTDL Thái Nguyên liên tục được tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, toàn ngành đã có hàng chục tập thể, cá nhân vinh dự được phong tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

 

 

 

Xuân Vũ