Tạm hoãn Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V

Xã hội - Ngày đăng : 14:50, 15/08/2020

(TN&MT) - Do tình tình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân tỉnh Hải Dương quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V.

Căn cứ tình hình thực tế, đến thời điểm phù hợp sẽ có văn bản thông báo gửi đến các đại biểu. 

Do diễn biến dịch bệnh Covid - 19, Hải Dương tạm hoãn Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Qua đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo cho quý đại biểu khách mời, các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết. Tỉnh Hải Dương đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thông tin kịp thời đến các điển hình tiên tiến thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng