Tiếp tục nhân rộng những điển hình trong lĩnh vực tài nguyên nước

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 22:49, 07/08/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 7/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (trực tuyến) giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); các Phó Cục trưởng: Nguyễn Minh Khuyến, Nguyễn Thị Thu Linh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Cục. Tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động đang công tác tại các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước (QLTNN).

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

Phó Cục trưởng Cục QLTNN Nguyễn Minh Khuyến cho biết, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Cục QLTNN có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. 

Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân là những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cá nhân, tập thể trong Cục, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và của ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

Giai đoạn 2016 - 2020: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả 

Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016- 2020, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục QLTNN cho biết, phong trào thi đua của Cục trong thời gian qua luôn đuợc sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ TN&MT, của cấp uỷ và Lãnh đạo Cục. Công tác thi đua, khen thưởng luôn bám sát, tập trung trọng tâm vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Cục; Cấp uỷ và Lãnh đạo Cục luôn có những chủ trương, biện pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua trong Cục, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chủ động triển khai lồng ghép công tác thi đua khen thưởng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng trong hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục QLTNN báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016- 2020

“Giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực tài nguyên nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc. Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra đã tuân theo chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tài nguyên nước được quản lý bảo đảm, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Hệ thống pháp luật về tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước đã dần được hoàn thiện, góp phần tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước.” – Ông Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước được Cục tập trung chú trọng thực hiện; công tác cấp phép tài nguyên nước đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Với chủ trương “hướng về địa phương, cơ sở”, 5 năm qua Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, hướng dẫn về nội dung, phương thức quản lý tài nguyên nước cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tài nguyên và môi trường các địa phương, đặc biệt là những văn bản mới được ban hành nhằm giúp cho các địa phương cập nhật thông tin, thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương. Các đợt tập huấn đã đem lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể là đã tháo gỡ vướng mắc, làm rõ những nhiệm vụ quản lý ở mỗi địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước;...

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, phát triển bền vững đất nước”, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất…

Các phong trào thi đua chuyên đề đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục thực hiện nghiêm túc, hăng hái hưởng ứng nhằm huy động sức mạnh của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Cục.

Quang cảnh Hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, ông Nguyễn Văn Nghĩa cũng cho biết, phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, chưa lấy công tác thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ phát triển của Cục. Từ thực tiễn kết quả trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, Cục Quản lý tài nguyên nước rút ra được một số bài học kinh nghiệm, trong đó, cần có sự thống nhất trong nhận thức và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. 

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục đổi mới, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

Về phương hướng, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, Cục QLTNN tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đề ra mục tiêu, tiêu chí thi đua thiết thực, làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời; Tiếp tục phát huy gắn kết phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính; thực hiện đổi mới phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ công chức, người lao động về vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng của Cục, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; Tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất nhằm động viên, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền đánh giá cao thành tích đạt được của Cục QLTNN, các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Cụcn QLTNN giai đoạn 2015-2020.
Nhằm tiếp tục phát huy, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, ông Vũ Minh Sơn cũng đề nghị Cục QLTNN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện điển hình tiên tiến, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng; Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và của Bộ về công tác TĐKT. Nâng cao nhận thức của toàn cơ quan đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng Vũ Minh Sơn đề nghị Cục cần tập tiếp tục phát huy nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, Cục QLTNN cũng cần nghiên cứu phát động phong trào thi đua của riêng Cục.  

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Linh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Linh đã phát động tới công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Cục QLTNN tích cực tham gia, hưởng ứng các nội dung phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua những năm qua, tiếp tục triển khai nhiệm vụ thi đua sôi nổi, sâu rộng trong mọi lĩnh vực hoạt động, công tác của Cục nhằm hoàn thành các nội dung, mục tiêu thi đua do Bộ và Cục phát động; Đẩy mạnh thi đua giữa các cá nhân trong từng tập thể, giữa các tập thể thuộc Cục với nhau, nhằm phát huy tối đa nguồn lực, trí lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao của Cục với kết quả cao. 

Các phong trào thi đua phải gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị; tiếp tục phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng đơn vị, ở từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5 năm qua, Cục QLTNN đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ TN&MT khen thưởng, cụ thể: Hàng năm, có nhiều đơn vị trực thuộc Cục được Bộ TN&MT công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 2 cán bộ, công chức, viên chức được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường; 2 tập thể của Cục được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Cờ thi đua; Cục Quản lý tài nguyên nước được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua năm 2018; 5 cán bộ, công chức được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể  và 25 cá nhân được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hàng năm, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đã ban hành Quyết định khen thưởng đối với nhiều tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Thúy Hằng