[Infographic] – Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu đến 2050

Môi trường - Ngày đăng : 13:20, 24/07/2020

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các mục tiêu lớn là tăng cường quản lý Nhà nước, tăng khả năng chống chịu và giảm nhẹ tác động cực đoan của biến đổi khí hậu.

 

 

Bảo Châu