Thanh Hóa: Quan trắc, giám sát môi trường nước

Môi trường - Ngày đăng : 14:20, 21/07/2020

(TN&MT) - Quan trắc môi trường là hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ môi trường, hệ thống quan trắc có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu, đánh giá về diễn biến chất lượng của nước từ đó kịp thời đề ra các giải pháp xử lý. Các trạm quan trắc còn theo dõi lượng mưa, mực mức trên các tuyến sông để phục vụ cho phòng, chống thiên tai.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về toàn bộ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường phải thường xuyên kiểm tra công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo của các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; rà soát các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường để yêu cầu thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường và truyền số liệu về Sở theo quy định

Quan trắc môi trường tự động để phục vụ cho phòng, chống thiên tai

Nhằm phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Hiện nay, đang là mùa mưa, lũ chính vụ năm 2020, để theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu lượng quan trắc tại các vị trí công trình, phục vụ cho việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi cống Tứ Thôn - âu Mỹ Quan Trang - âu Báo Văn - cống Mộng Giường II đảm bảo theo nguyên tắc: An toàn công trình; đảm bảo yêu cầu tiêu, thoát lũ; giảm thiểu ngập lụt; phối hợp hài hòa giữa hai huyện Nga Sơn và Hà Trung trong việc tiêu, thoát lũ

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã về việc hoàn thành lắp đặt các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu lượng quan trắc theo quy định của Quy trình vận hành cống Tứ Thôn - âu Mỹ Quan Trang - âu Báo Văn - cống Mộng Giường II.

Trên cơ sở đó, yêu cầu Công ty Bắc Sông Mã thực hiện hoàn thành việc lắp đặt các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu lượng quan trắc theo quy định tại Mục 1.4, Khoản 1, Chương IV của Quy trình vận hành tại các vị trí: Sông Hoạt tại Cầu Cừ, sông Tam Điệp tại trạm bơm Đoài Thôn, sông Càn tại Nga Thiện, sông Lèn tại Cự Thôn, cống Tứ Thôn, âu Mỹ Quan Trang, âu Báo Văn và cống Mộng Giường II. - Tổ chức việc thu thập thông tin dự báo khí tượng thủ văn chuyên dùng trên lưu vực, trong hệ thống công trình; dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn,… theo quy định hiện hành để sử dụng phục vụ cho việc vận hành Quy trình.

Thu Thủy