Sở TN&MT Sơn La chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:44, 16/07/2020

(TN&MT) - Thời gian tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến lĩnh vực TN&MT từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020. Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 25/8, tại Phòng họp Sở TN&MT, Tầng 3, Tòa nhà 6T2 Trung tâm Hành chính tỉnh, khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở TN&MT Sơn La với nhân dân năm 2019

Hội nghị sẽ do ông Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về những vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực TN&MT.

Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân trong thi hành công vụ của Lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức Sở TN&MT. Đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị của người dân qua đối thoại, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những kiến nghị, phản ánh về các nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Để việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở TN&MT với nhân dân đạt kết quả, thời gian tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng và nhân dân cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

Địa chỉ tiếp nhận tại: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tầng 3, Tòa nhà 6T2 Trung tâm hành chính tỉnh, khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Địa chỉ Hòm thư điện tử: stnmt@sonla.gov.vn;

Điện thoại: 0212.755.885.

Nội dung ý kiến, kiến nghị theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT Sơn La.

Những nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo hoặc việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước, Sở TN&MT không đối thoại tại hội nghị này.

Nguyễn Nga