Nghệ An: Từng bước hạn chế tàu thuyền làm các nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi thủy sản

Kinh tế - Ngày đăng : 06:49, 08/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 03/7, quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, để được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các tiêu chuẩn như có chứng nhận đăng ký kinh doanh được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Nghệ An đối với cá nhân. Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với cải hoán tàu cá phải đảm bảo tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Nghệ An. Đối với tàu cá sau khi cải hoán có chiều dài từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải hoán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.

Đối với thuê, mua tàu cá, ngoài việc đảm bảo các tiêu chí như đối với chấp thuận đóng mới thì phải đảm bảo tàu cá thuê, mua đã được đăng ký, đăng kiểm theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Đặc biệt, trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nhưng nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên. Ưu tiên 1 là cấp văn bản chấp thuận đóng mới, mua tàu thay thế đối với tàu cá đang hoạt động bị tai nạn, bị hư hỏng, chìm đắm bắt buộc phải hủy bỏ tàu hoặc phá dỡ tàu cũ.

Tỉnh Nghệ An chủ trương không phát triển và từng bước giảm dần số lượng tàu thuyền làm các nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi thủy sản.

Ưu tiên 2 là theo thứ tự gồm tàu đóng mới; tàu cải hoán; tàu thuê, mua. Ưu tiên 3 là tàu đóng mới để thay thế có chiều dài lớn nhất, công suất máy chính lớn hơn so với tàu được thay thế. Ưu tiên 4 là tàu thuộc diện huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo; đã tham gia lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn trên biển do Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức; là tổ trưởng tổ hợp khai thác thủy sản, đội trưởng đội tàu khai thác, dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển. Ưu tiên 5 là thời điểm đăng ký theo thứ tự thời gian chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản thủy sản trên biển.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng nêu rõ quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải phù hợp với hạn ngạch số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh công bố. Không phát triển và từng bước giảm dần số lượng tàu thuyền làm các nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi thủy sản.

Đình Tiệp