Giảm xả nước từ hồ chứa thủy điện để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 10:46, 03/07/2020

(TN&MT) - Xét báo cáo 439/BC-STNMT ngày 12/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giảm lưu lượng xả nước từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành văn bản 4012/UBND - STNMT chỉ đạo về việc giảm lưu lượng xả nước từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn 

Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ về giữ trữ nước để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bản TP. Đà Nẵng mùa khô 2020, tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố để triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương khép kín đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để đảm bảo cấp nước an toàn trong thời gian đến; Sở Thông tin và Truyền thông cùng các quận, huyện, xã, phường tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin đến người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn để sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, có phương án dự trữ nước để sử dụng khi cần.

Phạm Yến