Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III

Thời sự - Ngày đăng : 15:49, 20/06/2020

(TN&MT) - Sáng 20/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Thế Chinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ TN&MT, Viện trưởng Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường – Phụ trách Đảng bộ Trường; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN&MT, Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT…

PGS.TS Hoàng Anh Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại hội

Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm có Đảng bộ Phân Hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa và 23 chi bộ trực thuộc. Số lượng đảng viên đến nay có 417 đồng chí, trong đó 379 đảng viên chính thức, 38 đảng viên dự bị; 169 đảng viên nam, 248 đảng viên nữ, 27 đảng viên là sinh viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020, PGS.TS Hoàng Anh Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong xã hội”, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Do đó, chất lượng đào tạo các ngành truyền thống thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường ngày càng tăng, đồng thời Trường đã chủ động chuyển sang đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. Năm 2015 chỉ có 16 ngành, đến này có 25 ngành.

Đảng viên biểu quyết nhất trí các nội dung của Đại hội

Hơn nữa, Nhà trường đã đủ năng lực để mở rộng đào tạo thạc sĩ và hướng tới đào tạo tiến sĩ, năm 2015, đào tạo 3 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, đến nay đã tăng lên 7 chuyên ngành.

Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo Trường triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên đã đạt kết quả nhất định.

Cụ thể, số lượng đề tài cấp Bộ và Cơ sở của cán bộ, giảng viên đã tăng rõ rệt. Năm 2015 có 68 đề tài cấp cơ sở và 9 đề tài cấp Bộ mở mới. Đến năm 2019 đã có tới 26 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đang thực hiện và mở mới và 65 đề tài cấp cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực để phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhằm khẳng định vị thế của Trường trong cuộc cạnh tranh với các các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Tháng 3/2018, Nhà trường đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2020, có 3 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước.

Theo đồng chí Hoàng Anh Huy, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá: Đảng bộ Trường Đại học TNMT Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả đáng khích lệ trong công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kịp thời nắm bắt xu thế trong nước và quốc tế về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy, đồng thời đề xuất đào tạo các ngành nghề đặc thù đáp ứng nhu cầu của xã hội trước tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Trường đã chỉ đạo triển khai xây dựng các giải pháp, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các hội nghị, hội thảo và diễn đàn khoa học trong và ngoài nước, giúp mạng lưới khoa học của Nhà trường được mở rộng và phát triển, qua đó nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Đảng ủy Trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng ủy cấp trên. Đặc biệt việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Nhà Trường.

Thứ trưởng cũng ghi nhận Đảng bộ Trường đã chú trọng và tăng cường các công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức xây dựng đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa mới ra mắt Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường khóa III, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Đảng bộ Trường tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 để trở thành Trường đại học trọng điểm của cả nước đào tạo về các chuyên ngành TNMT theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tiễn cho xã hội.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sớm triển khai dự án mở rộng Trường tại Bắc Ninh, Phân hiệu tại Thanh Hóa; đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức và giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tốt kế hoạch tự chủ đại học sát với tình hình thực tiễn hiện nay.

Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Trường thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên là giảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên.

Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng từng chi bộ.

Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, qua đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất, trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà trường.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mai Đan - Ảnh: Hoàng Minh