Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 23:58, 22/05/2020

(TN&MT) - Ngày 22/5, Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo văn kiện trình bày tại Đại hội, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đến nay, Sở TN&MT đã tham mưu hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến tháng 12/2019 là 170.716,06 ha, đạt tỷ lệ 98,63 %.

Trong lĩnh vực môi trường, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2019 đạt 100% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 90%; đến năm 2020 đạt 100%); tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 đạt khoảng 95% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 62,5%; đến năm 2020 đạt 100%); tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2019 đạt 100% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 100%; đến năm 2020 đạt 100%).

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở TN&MT cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Sở, các Chi ủy trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn. Kết quả hàng năm, Sở TN&MT và các đơn vị trực thuộc đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng thời, tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Sở TN&MT nhìn chung ổn định, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Các đoàn thể trực thuộc ngày càng được củng cố, là hạt nhân nòng cốt của phong trào.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hầu hết các nhiệm vụ chính trị đã được Sở TN&MT hoàn thành. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn hạn chế như: Công tác thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm gây khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ, quyết liệt, dẫn đến khai thác không phép, trái phép còn diễn biến phức tạp, công tác phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản còn hạn chế; tình hình ô nhiễm môi trường ở một số nơi, khu vực vẫn còn chưa được khắc phục dứt điểm.

Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. tếp tục tăng cường thực hiện cải cách hành chính ngành TN&MT nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

“Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở giai đoạn 2020 - 2025, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” - ông Lê ngọc Linh nhấn mạnh.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúc mừng và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Sở TN&MT đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Sở TN&MT tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ; tăng cường sinh hoạt Đảng theo hướng chuyên đề chuyên sâu, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, nhất là những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc;

Ngoài ra, Sở TN&MT cần tiếp tục lãnh đạo ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường phối hợp với các các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương để triển khai nhiệm vụ; đồng thời làm tốt việc thanh tra công vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả” với 02 khâu đột phá: Quản lý, sử dụng hiệu quả đất công và tăng cường công tác quản lý quan trắc tự động nước thải nhằm chủ động trong việc giám sát, kiểm soát ô nhiễm.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp Bí thư là ông Lê Ngọc Linh, tái cử Bí thư Đảng uỷ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Linh Nga