Bộ TN&MT: Hướng dẫn vận hành các hồ chứa thủy điện

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 07:46, 25/04/2020

(TN&MT) - Ngày 24/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2253/BTNMT-TNN gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong những tháng còn lại của mùa khô năm 2020.

Tổng quan Nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2236/EVN-KTSX ngày 13 tháng 4 năm 2020 của EVN về việc vận hành các hồ chứa thủy điện những tháng còn lại của mùa khô năm 2020.

Sau khi nghiên cứu kiến nghị của EVN tại Văn bản số 2236/EVN-KTSX ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc vận hành các hồ chứa thủy điện những tháng còn lại của mùa khô năm 2020 và trên cơ sở hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, số liệu vận hành các hồ chứa, các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn và Sê San, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, để bảo đảm cấp đủ cho hạ du từ nay đến hết mùa cạn (từ 2/4 tùy từng lưu vực) trong điều kiện nguồn nước vẫn đang thiếu hụt như hiện nay và theo dự báo lượng dòng chảy trên các sông trong các tháng cuối mùa cạn có thể thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15-70% và diễn biến còn rất phức tạp, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đối với các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang (lưu vực sông Hồng): Thống nhất với đề xuất của EVN về việc điều chỉnh chế độ vận hành của các hồ Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang tại Văn bản nêu trên. Đề nghị EVN tiếp tục chỉ đạo các chủ hồ chứa trên lưu vực sông Hồng thực hiện các yêu cầu đã nêu tại Văn bản số 1086/BTNMT-TNN ngày 04/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với hồ Hủa Na, Cửa Đạt (lưu vực sông Mã): Liên quan đến vấn đề điều tiết nước của hồ chứa Cửa Đạt và Hủa Na trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2151/BTNMT-TNN ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn.

Đối với hồ Bản Vẽ (lưu vực sông Cả): Đề nghị EVN chỉ đạo chủ hồ Bản Vẽ phối hợp với các chủ hồ khác trên lưu vực để xây dựng phương án vận hành xả nước của các hồ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để thống nhất và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với các hồ A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn): Liên quan đến việc vận hành các hồ chứa nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, việc bảo đảm nguồn nước cấp cho hạ du các sông Vu Gia và sông Thu Bồn, nhất là cấp cho mục đích sinh hoạt của nhân dân ở các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nằng thời gian còn lại của mùa khô là rất quan trọng trong điều kiện nguồn nước và nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên lưu vực trong thời gian tới là rất cao. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị EVN chỉ đạo các chủ hồ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm việc vận hành xả nước của các hồ chứa phù hợp với yêu cầu sử dụng nước ở hạ du, đặc biệt là bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng.

Đối với các hồ trên lưu vực sông Sê San: Về cơ bản thống nhất với đề xuất của EVN và đề xuất của Công ty Phát triển thủy điện Sê San (tại Văn bản số 646/BC-TĐSS ngày 17/4/2020) liên quan đến việc điều chỉnh vận hành các hồ trên lưu vực sông Sê San trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị vận hành các hồ như sau: trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, hàng ngày vận hành hồ Sê San 4 xả nước với lưu lượng trung bình ngày trong khoảng từ 90m3/s đến 195m3/s và phải đảm bảo thời gian ngưng xả giữa hai lần liên tiếp không được vượt quá 09 giờ. Trong quá trình vận hành, khi mực nước hồ Sê San 4 cao hơn giá trị quy định tại Phụ lục III, vận hành xả nước theo quy định của Quy trình. Các hồ bậc thang trên lưu vực phải phối hợp vận hành để đảm bảo đủ nước cấp cho hồ Sê San 4.

Đề nghị Công ty Phát triển thủy điện Sê San phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam để thông báo việc điều chỉnh chế độ vận hành xả nước về hạ du sông Sê San đến các bên có liên quan phía Campuchia theo quy định tại Điều 29 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xử lý.

Xuân Phương