Nghệ An: Chỉ đạo xử lý chất thải không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 09:25, 04/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Theo đó, Công văn số 1980/UBND-XV, ngày 01/4 của UBND tỉnh Nghệ An gửi các sở: Y tế; TN&MT; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng chống Covid – 19.

Trong đó, nhấn mạnh các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Tại Công văn này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở TN&MT, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1734/BYT-MT của Bộ Y tế. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường (ảnh minh họa)

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý môi trường của địa phương chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.

Cũng tại Công văn số 1980/UBND-XV, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn theo yêu cầu tại Công văn số 1727/CV-BCĐQG, Công văn số 1733/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19.

Theo đó, tổ chức rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch Covid -19. Từ đó, các địa phương tổng hợp, phân tích một số đặc điểm chung về sức khỏe của các trường hợp nhập cảnh, bao gồm: Giới, tuổi, bệnh nền, tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid – 19; tiếp xúc với người tiếp xúc gần, về từ các ổ dịch trong nước. Đối với các trường hợp đang ở trong các khu cách ly tập trung, tổ chức theo dõi sức khỏe theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm Covid -19.

Đình Tiệp