Công cụ web mới hỗ trợ giám sát chất lượng quan sát khí tượng toàn cầu

Thế giới - Ngày đăng : 16:36, 23/03/2020

(TN&MT) - WMO và Trung tâm Dự báo thời tiết trung bình châu Âu (ECMWF) gần đây đã ra mắt giao diện dựa trên web mới để giúp theo dõi tính khả dụng và chất lượng của các quan sát khí tượng toàn cầu trong Hệ thống Quan sát Toàn cầu Tích hợp WMO (WIGOS).

Hệ thống giám sát chất lượng dữ liệu WIGOS (WDQMS) giám sát hiệu suất của các hệ thống quan sát tại chỗ vốn là thành phần chính của WIGOS.

“Với sự ra mắt của Hệ thống giám sát chất lượng dữ liệu WIGOS, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã thực hiện một bước rất quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn của mình về một hệ thống quan sát tích hợp toàn cầu. Hệ thống này bao gồm thời tiết, khí hậu và các ứng dụng môi trường liên quan, với thông tin cập nhật về hiệu suất của nó được hiển thị cho nhà điều hành cá nhân”, Lars Peter Riishojgaard, Giám đốc WMO, quản lý dự án WDQMS cho biết.

WDQMS giám sát tính khả dụng và chất lượng của các quan sát trên không và trên mặt đất, dựa trên thông tin giám sát gần thời gian thực được cung cấp bởi 4 trung tâm dự báo thời tiết số trị (NWP) toàn cầu, gồm: Trung tâm dich vụ dự báo khí tượng của Đức (DWD), ECMWF, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ (NCEP).

“Lần đầu tiên, hệ thống mới này có thể thu thập các báo cáo giám sát chất lượng 6 giờ từ 4 Trung tâm giám sát WIGOS và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu WDQMS tại ECMWF”, nhà khoa học Cristina Prates của ECMWF cho biết.

Công cụ web mới hỗ trợ giám sát chất lượng quan sát khí tượng toàn cầu

Theo nhà khoa học này, dữ liệu sau đó được tổng hợp và thống kê tính toán so với ngưỡng hiệu suất.

Một chức năng chính của WDQMS là thường xuyên so sánh số lượng quan sát được phân phối từ các quốc gia thành viên trên toàn thế giới với số lượng quan sát mà các quốc gia thành viên dự kiến ​​sẽ cung cấp. Việc giám sát này cho phép WMO hành động sớm trong trường hợp thiếu dữ liệu và do đó sẽ giúp đảm bảo luồng dữ liệu quan sát quan trọng cần thiết cho tất cả các quốc gia phục vụ mục đích dự báo thời tiết và theo dõi khí hậu.

Công cụ web cung cấp cho các trung tâm NWP toàn cầu một cơ hội để tăng cường khả năng giám sát của họ bằng cách so sánh phạm vi bao phủ dữ liệu và thống kê chất lượng của họ với các trung tâm NWP khác.

Công cụ này cũng cho phép tất cả các trung tâm dự báo KTTV quốc gia nhận được phản hồi trong thời gian gần về tính khả dụng, cách sử dụng và chất lượng quan sát của họ.

Mai Đan