Hải Dương: 21 bệnh viện, trung tâm y tế xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Môi trường - Ngày đăng : 14:36, 14/02/2020

(TN&MT) - Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 21 bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị, thành phố xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là khử các chất hữu cơ COD, BOD... với nồng độ cao ở trong nước, không gây hại tới môi trường.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Theo Sở Y tế Hải Dương, đến nay toàn tỉnh có 21 trong tổng số 22 bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố có hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (trừ Bệnh viện Phong Chí Linh chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung). Trong đó, 16 đơn vị đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải Kobuta Johkasou, 2 đơn vị được đầu tư hệ thống xử lý hợp khối FRP, 2 đơn vị sử dụng hệ thống theo công nghệ CN 2000, 1 đơn vị có hệ thống xử lý sinh học nhỏ giọt (vi sinh yếm khí) theo công nghệ của Cộng hòa Pháp. Việc xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là khử các chất hữu cơ COD, BOD... với nồng độ cao ở trong nước, không gây hại tới môi trường.

Cùng với đó, các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến đã thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế nguy hại hằng ngày; tỷ lệ chất thải rắn được xử lý đạt hơn 90%.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng