Thanh Hóa: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển

Biển đảo - Ngày đăng : 10:52, 21/01/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhằm đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 9290.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về Luật Đa dạng sinh học và Luật Bảo vệ môi trường; tham mưu, hướng dẫn các cấp chính quyền thực hiện giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên khu vực ven biển; xác định các khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống và thiết lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về các quy định và quản lý các loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về khai thác nguồn lợi thủy sản


Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Công thương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cửa sông, cửa lạch, vùng ven biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và nguồn lợi thủy sản. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất nổ trái phép để khai thác thủy sản. Phối hợp với địa phương tuyên truyền các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn trong hoạt động thủy sản, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá.Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân, các tổ chức liên quan hoạt động thủy sản về quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các quy định về quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trái phép và chống khai thác bất hợp pháp. Các địa phương ven biển hỗ trợ, hướng dẫn các mô hình tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ đang hoạt động thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền tại khu vực thực hiện đồng quản lý và trên địa bàn về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, giám sát các quán ăn, nhà hàng, chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về mua bán, nuôi, nhốt, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Thu Thủy