Sơn La thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Đất đai - Ngày đăng : 17:44, 10/01/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024.

Giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La (đô thị loại II) cao nhất là 26,4 triệu đồng/m2 

Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ áp dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, đất chuyên trồng lúa nước (lúa 2 vụ) có giá từ 33.000-45.000 đồng/m2 tùy khu vực; đất trồng lúa nước còn lại (lúa 1 vụ) có giá từ 23.000-34.000 đồng/m2 tùy khu vực; đất trồng cây hàng năm khác giá từ 22.000-33.000 đồng/m2 tùy khu vực…

Về đất ở đô thị, giá đất đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La (đô thị loại II) cao nhất là 26,4 triệu đồng/m2. Tại 3 đô thị loại IV, giá đất cao nhất tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu) là 17,8 triệu đồng/m2, thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu) là 15,6 triệu đồng/m2, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn) là 11 triệu đồng/m2. Các đô thị còn lại trên địa bàn tỉnh là đô thị loại V, vị trí có giá cao nhất là 16 triệu đồng/m2 trên địa bàn thị trấn Thuận Châu (huyện Thuận Châu).

Với đất ở nông thôn, vị trí có giá cao nhất là 7 triệu đồng/m2 trên địa bàn xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã; vị trí giá đất thấp nhất là 60.000 đồng/m2 tại vị trí 5 của các tuyến đường nông thôn còn lại và các tuyến đường tại các thôn bản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nhìn chung, giá đất ở đô thị giai đoạn 2020-2024 tăng so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trung bình từ 1,24 – 3,51 lần. Giá đất ở nông thôn giai đoạn 2020-2024 tăng so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trung bình từ 1,08 – 2,53 lần.

Tại thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn), giá đất ở đô thị cao nhất là 11 triệu đồng/m2

Theo Sở TN&MT Sơn La, thực hiện bảng giá đất giai đoạn 2015-2019, đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước cho tỉnh với tổng số tiền thu về ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2019 (tới hết tháng 9/2019) là 3.162 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 2.462 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đất ở nông thôn và đô thị chưa được thiết kế kết cấu theo huyện, thành phố mà theo loại đất, gây khó khăn trong công tác tra cứu giá đất và không liên hoàn.

Một số xã trong cùng một nhóm trên thực tế có điều kiện thuận lợi, lợi thế đường giao thông, hệ số sinh lời tại các phường của thành phố Sơn La được sắp xếp cùng một số xã khó khăn của các huyện.

Bên cạnh đó, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp tại một số xã của các huyện, tuy nhiên, theo bảng giá đất 2015-2019, các xã có sự đột biến về thu nhập sản xuất nông nghiệp trên vẫn xếp tại các nhóm có mức giá thấp, chưa phù hợp với thực tế.

Từ năm 2015 tới nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện nhiều dự án về xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, các khu đô thị, khu dân cư… Quá trình phát triển trên làm tăng giá trị sử dụng đất.

Tuy nhiên, từ năm 2015 tới nay, tỉnh không điều chỉnh tăng giá đất trong bảng giá các loại đất. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để kịp thời điều chỉnh giá đất cho phù hợp thị trường. Nên giá đất trong bảng giá đất 2015-2019 và giá đất trên thị trường tại các khu đô thị, khu dân cư, tuyến đường phố, tuyến đường trục chính có điều kiện phát triển, lợi thế thương mại và kết nối với kết cấu hạ tầng phát triển các khu đô thị mới có sự chênh lệch tương đối lớn.

Triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, Sở TN&MT đã khắc phục những mặt chưa được trên của bảng giá đất 2015-2019, như: Thay đổi kết cấu của bảng giá đất ở đô thị và đất ở nông thôn theo huyện, thành phố; cơ bản khắc phục việc sử dụng tên các hộ gia đình, cá nhân để làm mốc giới trong bảng giá; bổ sung giá đất một số loại đất theo quy định; điều chỉnh tăng giá đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp cho phù hợp với giá phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất…

Nguyễn Nga