Kết thúc có hậu cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 21:03, 25/12/2019

Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trương Thị Thị ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài nhiều năm… Xuyên suốt vụ việc, Báo TN&MT đã tìm hiểu cội nguồn, khởi đăng nhiều kỳ nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Mới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã phán quyết công bằng, thấu tình đạt lý trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

Mẹ VNAH Trương Thị Thị tại căn nhà tranh dựng lại sau năm 1975 trên thửa đất 729 ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Chính quyền cầu thị, mạnh dạn sửa sai

Điểm lại vụ việc tranh chấp từ thửa đất số 729 (theo bản đồ 299/TTg) sau này biến động thành thửa đất số 926 (theo bản đồ 1999), diện tích 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp trước đó đã được Cụ bà Trương Thị Thị kê khai theo Chỉ thị 299/TTg. Tuy nhiên, ngày 27/12/2000, UBND huyện Sơn Tịnh lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 00940/QSDĐ/1036/QĐ-UBND cho hộ ông Trương Thức.

Vì vậy, năm 2016, ông Nguyễn Tiến Dân, con trai của Mẹ VNAH Trương Thị Thị kiến nghị UBND huyện Sơn Tịnh xem xét lại việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926. Ngày 22/6/2016, UBND huyện Sơn Tịnh ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Trương Thức.

Không đồng tình với QĐ số 1817 của UBND huyện Sơn Tịnh, ông Trương Thức đã có đơn khiếu nại. Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND huyện Sơn tịnh đã ban hành QĐ số 2923/QĐ-UBND bác đơn khiếu nại của ông Trương Thức. Không đồng ý với các QĐ số 1817 và QĐ số 2923/QĐ-UBND của UBND huyện Sơn Tịnh, ông Trương Thức đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 05/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ban hành QĐ số 2499/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại cho ông Trương Thức có nội dung: “công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Thức đối với QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh là đúng. Việc UBND huyện Sơn Tịnh ban hành QĐ số 1817/QĐ-UBND là không đúng quy định pháp luật đất đai”.

Ngày 13/12/2016, UBND huyện Sơn Tịnh ban hành QĐ số 4763/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016.

PV Báo Tài nguyên & Môi trường cùng ông Nguyễn Tiến Dân (người đội mũ đỏ) tại thửa đất 729 (sau này biến động thành thửa đất 926) ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi nhận được QĐ số 2499/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 05/12/2016, ông Nguyễn Tiến Dân đã có đơn kiến nghị gởi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 03/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ban hành QĐ số 1814/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Thức thay thế cho QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 và có nội dung bác đơn khiếu nại của ông Trương Thức.

Không đồng tình với QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Thức khởi kiện QĐ số 1814/QĐ-UBND lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phán quyết thấu tình, đạt lý của Tòa án nhân dân các cấp

Ngày 26/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai về việc khởi kiện hành chính yêu cầu hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2019/HCST ngày 26/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên xử: “Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc yêu cầu hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức”.

Bản án phúc thẩm số 221/2019/HC-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng

Không đồng tình với phán quyết tại Bản án sơ thẩm số 09/2019/HCST, ông Trương Thức đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 13/11/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai về việc ông Trương Thức kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2019/HCST ngày 26/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã công bố Bản án số 221/2019/HC-PT về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai, tuyên xử: “Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính: Bác kháng cáo của ông Trương Thức và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Căn cứ khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính 2015; điểm b khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013… Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc tuyên hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức… Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án”.

Xuyên suốt vụ việc, Báo Tài nguyên & Môi trường đã tìm hiểu cội nguồn, khởi đăng nhiều kỳ nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Đáp lại kỳ vọng từ niềm tin của người dân mong mỏi vào cán cân công lý, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã phán quyết công bằng, thấu tình đạt lý trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

Anh Dũng