Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Dương: Bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 12:03, 25/12/2019

(TN&MT) - Là đơn vị vừa thực hiện sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương, luôn lấy tiêu chí bảo vệ môi trường đặt lên hàng đầu. Trong quá trình sản xuất, Công ty thực hiện nghiêm các quy định về Bảo vệ môi trường, các đơn vị, doanh nghiệp thuê đất để thực hiện sản xuất, đều thực hiện các cam kết cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chung và riêng. Hiện nay, các Công ty hoạt động trong Cụm công nghiệp đều đáp ứng các tiêu chí về môi trường, theo quy định pháp luật.

Cụm Công nghiệp Lương Điền

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương là chủ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Trong quá trình thực hiện vừa là đơn vị sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn chú trọng và đặt vai trò bảo vệ môi trường lên hàng đầu và có quy định chặt chẽ “khắt khe” với các đơn vị thứ cấp.

Để các doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương đã yêu cầu các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, phải thực hiện đúng các nội dung như đã cam kết trong báo cáo đánh giá môi trường: xây dựng các công trình xử lý nước thải ngay tại nhà máy, để xử lý nước thải đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT) kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng khi có sự cố hay nguồn thải phát sinh... Hàng tháng, các cán bộ Phòng Môi trường, Công ty có trách nhiệm kiểm tra nguồn thải từ các nhà máy để đưa ra những cảnh báo và chấn chỉnh kịp thời công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

Vừa là chủ đầu tư hạ tầng, vừa là đơn vị sản xuất, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường, hàng quý đều lấy mẫu nước thải tại các điểm theo quy định (được cơ quan chuyên môn đánh giá đạt chuẩn khi thải ra môi trường). Do hiện tại, các Công ty thứ cấp hoạt động, sản xuất trong Cụm Công nghiệp đã có khu xử lý nước thải riêng, trước khi xả thải ra môi trường, đảm bảo đạt chuẩn loại A đối với nước thải sinh hoạt. Vì vậy trong tháng 2, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương đã có văn bản xin được đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải tập trung của hai Dự án: Cụm Công nghiệp Lương Điền và Cụm Công nghiệp, dịch vụ thương mại Lương Điền vào cùng một khu xử lý nước thải sau khi có Thông báo của UBND tỉnh Hải Dương, Công ty đang mong muốn được xây dựng ngay để đáp ứng tốt hơn công tác bảo vệ môi trường.

Hiện nay, trong Cụm Công nghiệp Lương Điền có 7 đơn vị đang hoạt động sản xuất, gồm: Công ty TNHH giày Ngọc Hưng, Nhà máy Hoàng Dương, Công ty giày An Dương, Công ty Samechuly Việt Nam, Công ty Bon Bon, Công ty Hudu 79, Công ty Sekyo. Tất cả các Công ty này đều đã có Quyết định phê duyệt ĐTM, đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải sinh hoạt (có quyết định xả thải). Hàng quý, các Công ty này thực hiện đo, xét nghiệm mẫu nước định kỳ theo quy định (có kết quả xét nghiệm) đều ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải rắn, nguy hại.

Là chủ đầu tư hạ tầng cơ sở, cho các đơn vị thuê đất hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương luôn có quy định và cam kết rõ ràng với bên B trong quá trình xử lý nước thải công nghiệp, cụ thể: Bên B cam kết nước thải Công nghiệp, nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định của pháp luật, trước khi xả vào hệ thống đường nước thải chung của Cụm Công nghiệp Lương Điền. Nếu nước thải của bên B đạt chuẩn loại A, bên B không phải nộp phí xử lý nước thải.

Bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước thải của bên B đi thử nghiệm tại cơ quan chức năng, nếu không đạt tiêu chuẩn theo quy định thì bên B có trách nhiệm nộp phí xử lý nước thải công nghiệp hàng tháng và các khoản tiền phạt do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý (nếu có) đồng thời bên B phải nộp phí nước thải hàng tháng với mức độ đạt chuẩn như sau: Mức nước thải đạt loại B đơn giá là 10.500 đồng/m3, mức nước thải đạt loại C đơn giá là: 13.800 đồng/m3 (giá này chưa bao gồm thuế giá trị VAT). Khi mặt bằng giá thị trường có sự thay đổi vượt quá 5%, bên A sẽ xem xét và quyết định giá mới, giá mới phù hợp theo quy định: Khối lượng nước thải được tính bằng 85% khối lượng nước sạch bên B sử dụng hàng thàng. Giá nước sạch theo giá thỏa thuận ký giữa bên A và bên B hoặc theo giá quy định chung của Cụm Công nghiệp.

Chính vì luôn đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu, nên Cụm công nghiệp Lương Điền đảm bảo được môi trường, các hoạt động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp đều thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

 

Bài và ảnh: Phạm Hoàng