TP.HCM đồng loạt thực thi giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 12:52, 19/11/2019

(TN&MT) - Mỗi ngày, TP.HCM phát sinh 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Đặc biệt, vào những ngày Lễ, Tết, lượng rác thải có thể lên trên 10.000 tấn/ngày. Mỗi năm, TP.HCM chi khoảng trên 2.000 tỷ đồng cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Được biết, TP.HCM đang trong giai đoạn “xốc” lại toàn bộ quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Trước những tồn tại trong quản lý CTRSH, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, TP.HCM đã đánh giá lại toàn bộ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, từng bước đạt được những kết quả quan trọng.

Ngày 11/6/2017, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về công tảo bảo vệ môi trường khu dân cư và quản lý chẳt thải rắn trên địa bàn thành phố, đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt đuợc xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tối đa là 50%, đến năm 2025 tối đa là 20%.

Đồng thời, UBND TP.HCM  đã ban hành các chính sách và văn bản pháp lý hướng dẫn thống nhất thực hiện trên toàn địa bàn thành phố từ quy định phân loại CTRSH tại nguồn; tổ chức sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập; chuẩn hóa các phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH; hướng dẫn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH. Đặc biệt, UBND TP.HCM đã đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2020, 50% khối lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Cụ thể, ngày 14/11/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 44 quy định về phân loại CTRSH tại nguồn, trở thành địa phương đầu tiên ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Theo đó CTRSH sau phân loại được tổ chức thu gom riêng thành 2 loại: Chất thải hữu cơ sẽ tổ chức thu gom thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và chất thải còn lại sẽ tổ chức thu gom thứ 3, 5, 7 trong tuần. Tuy nhiên, hiện nay, các quận, huyện mới chỉ triển khai phân loại CTRSH tại nguồn ở một số địa bàn khu phố, chủ yếu tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân là chính.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Đến tháng 9/2019, TP.HCM đã tổ chức, sắp xếp được trên 1.440 tổ, đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đạt tỷ lệ 55,6%. Như vậy, toàn thành phố hiện có 42 hợp tác xã vệ sinh môi trường, 283 công ty tư nhân thu gom rác và hiện còn khoảng 1.152 tổ, đường dây thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân đang hoạt động thu gom rác trên địa bàn các quận.

Hiện nay, ngoài 9.000 tấn CTRSH phát sinh, mỗi ngày, TP.HCM còn phát sinh 1.500 - 2.000 tấn rác công nghiệp, 1.200 - 1.600 tấn rác xây dựng, 22 tấn rác thải y tế và hơn 2.000 tấn bùn thải các loại.

Cũng theo ông Nguyễn Toàn Thắng, đến tháng 9/2019, TP.HCM đã có 227/1899 phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH đã được chuyển đổi, đạt tỷ lệ 12%. Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2020 - 2021 là 100% các quận nội thành và khuyến khích một số huyện ngoại thành hoàn tất công tác này; giai đoạn 2022 - 2025, các huyện ngoại thành còn lại phải chuyển đổi phương tiện để đảm bảo hoàn tất công tác này trên toàn địa bàn thành phố. TP.HCM đã ban hành chính sách hỗ trợ cho vay 70% giá trị phương tiện, lãi suất 4,27%/năm trong thời gian vay 7 năm. 

Về chuyển đổi công nghệ xử lý rác, TP.HCM đã tổ chức khởi công 2 dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện (Công ty CP Vietstar và Công ty CP Tâm Sinh Nghĩa); đang hoàn tất quá trình phê duyệt đề án chuyển đổi của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam… với tổng công suất chuyển đổi là 6.000 tấn/ngày.

Ngoài ra, từ nay đến cuối năm 2019, Công ty CP Tasco sẽ tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện công suất 500 tấn/ngày. Bên cạnh đó, TP.HCM đang hoàn thiện các bước để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án xử lý CTRSH  theo công nghệ đốt rác phát điện với công suất 2.000 tấn/ngày.

Trước đó, ngày 22/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 38 quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, quy định lộ trình tăng giá tối đa đến năm 2022 thực hiện tính đúng, tính đủ đối với 3 công đoạn thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

 

“TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi công nghệ xử lý rác: đến năm 2020, nâng tỷ lệ điện rác lên 50%, giảm chôn lấp 50% và đến năm 2025, tổng tỷ lệ công nghệ tiên tiến đạt 80%, chôn lấp giảm còn 20%”. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

“Việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn là công tác cần phải được thực hiện kiên trì, có giải pháp để giải quyết khó khăn phát sinh trong thực tiễn triển khai cũng như cần có thời gian để người dân thay đổi thói quen, thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn” .Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng

 

 

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỲNH