Bộ Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra các nhà máy nước sạch trên cả nước

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 10:57, 19/11/2019

(TN&MT) - Nhiệm vụ là kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước. Nhiệm vụ chung của Đoàn kiểm tra là kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn. Các thành viên đại diện các bộ, ngành gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ về Cục hạ tầng kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên trong nhà máy nước mặt sông Đuống

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn là trưởng Đoàn kiểm tra.

Cụ thể, Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình cấp nước tại đô thị và khu công nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc kiểm soát, bảo vệ và chất lượng nguồn nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại khu vực nông thôn. Bộ Y tế kiểm soát chất lượng nước của các nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước.

Trước đó, vụ việc nước nhà máy sông Đà bị nhiễm dầu thải làm ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hộ dân ở Hà Nội đã đặt ra yêu cầu cần siết chặt quản lý an ninh nguồn nước. 

Phạm Thiệu