Nghệ An: Chuẩn bị thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 08:49, 24/10/2019

(TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại phiên họp thường kỳ vào chiều ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã cho ý kiến và thống nhất thông qua về Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An.

Được biết, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định…

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ở giai đoạn đầu, sau đó, thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Nghệ An sắp thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Sau khi thành lập, Văn phòng Đăng ký đất đai có 21 chi nhánh đặt tại các huyện, thành, thị để thực hiện công tác đất đai, quản lý hồ sơ địa chính; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và tham gia công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các huyện.Về biên chế và số người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Nghệ An sau khi thành lập giữ nguyên trạng như hiện nay (giữ nguyên số người làm việc tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp).

Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện là đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Sau khi thông qua đề án, UBND tỉnh Nghệ An sẽ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Đình Tiệp

Đình Tiệp