Thành lập một số đơn vị hành chính mới tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa và Bắc Ninh

Trong nước - Ngày đăng : 16:18, 16/10/2019

(TN&MT) - Thực hiện chương trình phiên họp 38, chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 2 phườngTân Hưng và Nam Đồng thuộc TP Hải Dương; thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc TP Bắc Ninh.

Báo cáo thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hải Dương; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương và thành lập 03 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hồ sơ các Đề án của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng. Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Trong đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa để hình thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 76 ĐVHC cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,9%). Đồng thời, nhất trí phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Thanh Hóa.

ông Nguyễn Khắc Định
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra các đề án. Ảnh: quochoi.vn

“Đặc biệt, Ủy ban Pháp luật tán thành với việc thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói.

Đối với Đề án của tỉnh Hải Dương, Ủy ban Pháp luật nhất trí phương án sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương để hình thành 25 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 30 ĐVHC cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,7%). Cùng với đó, thành lập 02 phường Nam Đồng và Tân Hưng và mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sau khi điều chỉnh nhập thêm các xã Gia Xuyên và Liên Hồng (huyện Gia Lộc); xã Tiền Tiến và Quyết Thắng (huyện Thanh Hà) và xã Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ).

Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc điều chỉnh địa giới hành chính tại 48 khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, do số lượng khu vực được đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính là rất nhiều; diện tích tự nhiên từng phần được đề xuất điều chỉnh rất nhỏ, nhiều khu vực đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính không có dân.

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ghi cụ thể dân số, diện tích tự nhiên được điều chỉnh mà chỉ quy định khái quát theo hướng ghi nhận việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các phường, xã của thành phố Hải Dương.

toàn cnahr phiên họp
Ảnh: quochoi.vn

Với Đề án của tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Pháp luật cho rằng, 3 xã Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường theo quy định. Do vậy, Ủy ban Pháp luật ủng hộ việc thành lập 3 phường Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Để bảo đảm hoàn thành tiến độ xem xét, thông qua các đề án trong năm 2019, đề nghị Chính phủ và các địa phương khẩn trương xây dựng tờ trình, đề án về việc sắp xếp ĐVHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình UBTVQH xem xét trong tháng 10 và tháng 11/2019. Đề nghị Chính phủ tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của địa phương để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, khắc phục; Chính phủ, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án.

Tại phiên họp, 100 % đồng chí trong UBTVQH có mặt nhất trí thông qua các đề án thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương); thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Tuyết Chinh