Lạng Sơn: Vướng mắc trong xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm trường

Đất đai - Ngày đăng : 13:12, 25/09/2019

(TN&MT) – Tại tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trả về địa phương đang gặp nhiều vướng mắc.
Ảnh 1 họp bàn PA
Tỉnh Lạng Sơn họp bàn phương án xử lý vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp, lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, các Công ty lâm nghiệp ở các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập và Lộc Bình sau khi chuyển trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã trả địa phương trên sổ sách với diện tích hơn 13,1 nghìn héc ta đất lâm nghiệp. Để quản lý, sử dụng, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT triển khai dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất… Sau đó bàn giao và hướng dẫn UBND các huyện xây dựng phương án sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ảnh 2 vướng mắc trong xây dựng PASDĐ
Việc xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trả về địa phương ở Lạng Sơn gặp nhiều vướng mắc.

Đến nay đã thực hiện xong công việc đúc mốc, chôn mốc ranh giới được 697 mốc đạt 100% khối lượng; cơ bản hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tại các xã. Sở cũng đã bàn giao hồ sơ cho UBND các huyện. Huyện Hữu Lũng và Đình Lập đã xây dựng được phương án tổng thể như: dự kiến đất phát triển kinh tế, đất đầu tư công trình công cộng và đất dự kiến giao cho các hộ dân sử dụng. Riêng huyện Lộc Bình chưa xây dựng được phương án cụ thể và còn 3 xã chưa nhận bàn giao đất gồm: Sàn Viên, Lợi Bác, Tam Gia. Nguyên nhân là trong quá trình triển khai gặp vướng mắc như: một số diện tích đất của công ty lâm nghiệp trước đây, người dân có chứng nhận sử dụng đất (sổ xanh) nhưng do Hạt Kiểm lâm huyện cấp, không đúng thẩm quyền; người dân có sổ đỏ nhưng không có hồ sơ, giấy tờ liên quan…

Tại huyện Đình Lập, mặc dù việc nhận bàn giao hồ sơ thực địa các khu đất đã được huyện tiếp nhận và đã xác định phương án sử dụng đất, nhưng sản phẩm đo đạc bản đồ chưa được hoàn thiện như: một số vị trí thửa đất đo sai ranh giới hiện trạng sử dụng đất; nhiều thửa đất chưa được quy chủ và một số thửa đất quy sai tên chủ sử dụng. Ngoài ra, phần lớn diện tích đất của các công ty lâm nghiệp trả về cho địa phương đang có hộ gia đình, cá nhân trực tiếp quản lý sử dụng, nhưng việc xử lý các hợp đồng giao khoán và tài sản trên đất giữa công ty và người dân chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này cũng gây khó khăn cho việc xác định tình hình quản lý, sử dụng của người sử dụng đất.

Theo đánh giá của Sở TN&MT, tiến độ xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp trả về địa phương còn chậm, chưa đảm bảo về chất lượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh (hoàn thành trong tháng 8). Để thực hiện công tác này đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tư vấn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn khẩn trương sửa chữa, bổ sung sản phẩm đo đạc bản đồ, quy chủ tạm thời phục vụ quá trình lập phương án sử dụng đất của UBND cấp huyện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các huyện trong việc xây dựng phương án sử dụng đất. Kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

“Sở đang xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện xây dựng phương án sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời sẽ trực tiếp hướng dẫn mỗi huyện làm điểm từ 1 đến 2 xã, sau đó rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng ra các xã khác.” - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Ngô Viết Hải cho biết.

Hoàng Nghĩa