Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Trong nước - Ngày đăng : 17:04, 20/09/2019

(TN&MT) - Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình được Đại hội thông qua. Chiều nay, (ngày 20/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX long trọng tổ chức phiên bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

01
Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Tại phiên bế mạc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Nhìn chung, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

02
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Khóa IX. Cụ thể:

Chức danh Chủ tịch UBTƯ MTTQ khóa IX:

04
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ khóa IX:

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX:

1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

3. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

4. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX:

1. Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

2. Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

3. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

4. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

5. Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

6. Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Trân trọng cảm ơn, trao tặng quà lưu niệm cho các vị trong Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa VIII không tiếp tục tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định trong xã hội. Trong kết quả chung đó có phần đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm và hiệu quả của các cụ, các vị, các đồng chí trong UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Do điều kiện tuổi tác, sức khoẻ, do thay đổi công việc, yêu cầu công tác, có 114 vị không tiếp tục tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX xin trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của các cụ, các vị, các đồng chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy không trực tiếp tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhưng với kinh nghiệm, uy tín của mình, Đại hội tin tưởng và mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khương Trung