Đà Nẵng: Siết chặt quản lý các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn

Tin tức - Ngày đăng : 17:28, 17/09/2019

(TN&MT) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa có Công văn số 6093/UBND-STNMT yêu cầu UBND các quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý liên quan đến các dự án, hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường bổ sung đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường bổ sung đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện yêu cầu đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường bổ sung đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn quận, huyện; trường hợp đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn mình quản lý thực hiện không đảm bảo, ngoài tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, UBND các quận, huyện phải có chế tài xử phạt vi phạm hợp đồng, thực hiện giảm trừ chi phí theo hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường giữa UBND các quận, huyện và đơn vị trúng thầu.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lại phương án thu gom rác trên địa bàn quận, huyện đã phê duyệt để đảm bảo quy định tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/1/2016 của UBND thành phố; đồng thời, phối hợp với đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, huyện tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân, các chủ dự án, công trình về thời gian, địa điểm thu gom rác theo phương án thu gom rác đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện có nhiệm vụ tiếp nhận và chỉ đạo xử lý ngay các kiến nghị, phản ảnh của người dân, các phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến vệ sinh môi trường, đồng thời chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố về tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã xây dựng mạng lưới thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn mình quản lý và việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xử phạt vi phạm hành chính, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho Đội kiểm tra quy tắc đô thị của UBND các quận, huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời kiểm tra kết quả thực hiện của UBND các quận, huyện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố các trường hợp không đảm bảo và đề xuất các giải pháp xử lý theo quy định; đồng thời, yêu cầu UBND các quận, huyện báo cáo kết quả đấu thầu, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý sau đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý trước ngày 20/9/2019. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty CP Môi trường đô thị và các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện việc thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố về UBND thành phố trong tháng 9/2019.

Yến Nhi