Đà Nẵng: Phổ biến các quy định sửa đổi trong thi hành Luật Bảo vệ Môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 16:14, 23/08/2019

(TN&MT) - Ngày 23/8, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng tổ chức Tập huấn nhằm phổ biến, triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ Môi trường; kết hợp với nâng cao chất lượng hậu kiểm, quản lý chất thải cho 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP.
Ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung - Tây Nguyên trình bày tại buổi tập huấn
Ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung - Tây Nguyên trình bày tại buổi tập huấn

Ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung - Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường giới thiệu một số điểm mới của Nghị định 40/2019/NĐ-CP; các nội dung yêu cầu tuân thủ về công tác bảo vệ môi trường sau khi phê duyệt hồ sơ môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan.

Đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa” với nhiều quy định mới, đột phá nhằm từng bước chuyển đổi mô  hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Buổi tập huấn có sự tham dự của đại diện hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP
Buổi tập huấn có sự tham dự của đại diện hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP

Đồng thời, Nghị định đã cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính và đăng ký kinh doanh được cắt giảm chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” như: Bãi bỏ và cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính và đăng ký kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ chơ chế “xin - cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương  và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho  người dân và doanh nghiệp; lồng ghép một số thủ tục hành chính  trong các lĩnh vực  bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo.

Ông Đinh Quang Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy việc chấp hành các quy định của Nghị định tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP còn chưa nghiêm túc. Do đó, việc tổ chức tập huấn phổ biến các kiến thức liên quan trong lĩnh vực môi trường cũng như tìm hiểu một số điểm mới trong Nghị định để áp dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất là điều hết sức cần thiết.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên cũng được phổ biến công tác bảo vệ môi trường thông qua các chuyên đề như: Hướng dẫn quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở; Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại phát sinh tai cơ sở. Qua đó, giúp các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nâng cao năng lực để có thể tổ chức thực hiện tốt các công việc liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.