Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (Thái Bình): Ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích và vi phạm về môi trường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 18:01, 21/08/2019

(TN&MT) – Được chấp thuận dự án “Mở rộng kho bông, xơ, sợi và kinh doanh thương mại tổng hợp” tại số 102, đường Quang Trung, TP. Thái Bình. Thế nhưng, gần 10 năm qua Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (gọi tắt là Công ty Bitexco Nam Long) ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích, chuyển sang sản xuất đồ gỗ trong khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng, gây ô nhiễm môi trường.

Gần chục năm sử dụng đất sai mục đích

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Bitexco Nam Long được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê diện tích 10.775 m2 đất để sử dụng vào mục đích làm kho bông, xơ, sợi và kinh doanh thương mại tổng hợp từ tháng 09/2011. Thế nhưng, nhiều năm qua doanh nghiệp này đã ngang nhiên chuyển đổi sang sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

Anh 1
Khu đất rộng 10.775 m2 mà gần chục năm qua Công ty Bitexco Nam Long ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích nhưng chính quyền tỉnh Thái Bình vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Chính vì sản xuất đồ gỗ “chui” nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân khu vực xung quanh. Bụi, tiếng ồn, thậm chí cả nước thải người dân đều hứng chịu, chúng tôi nhiều lần kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường và đề nghị công ty đưa dự án về đúng mục đích ban đầu nhưng cả gần chục năm nay vẫn đâu rồi lại vào đấy, một người dân cho biết.

Theo văn bản trả lời số 2144/STNMT – TTr của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình: Hành vi sử dụng đất không đúng mục đích của Công ty Bitexco Nam Long đã bị Chánh thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 20 triệu đồng và yêu cầu đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Sở cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty dừng hành vi vi phạm, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích và công ty nhiều lần có văn bản cam kết về việc di dời dây chuyền sản xuất đồ gỗ ra địa điểm khác nhưng không thực hiện.

Liên tiếp xử phạt hàng trăm triệu vì ô nhiễm môi trường

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình khẳng định: Công ty Bitexco Nam Long chỉ có Bản cam kết BVMT đối với dự án “Mở rộng kho bông, xơ, sợi và kinh doanh thương mại tổng hợp” tại số 102, đường Quang Trung. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động sản xuất đồ gỗ không có thủ tục pháp lý về môi trường, phát sinh tiếng ồn, bụi dẫn đến kiến nghị của nhân dân khu vực xung quanh.

Ngày 09/06/2017 Sở TN&MT Thái Bình có Quyết định số 19/QĐ – XPVPHC trong lĩnh vực BVMT đối với Công ty Bitexco Nam Long về các hành vi: Gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, xả thước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường với tổng tiền phạt trên 35,1 triệu đồng.

Anh 2
Vi phạm kéo dài nhiều năm và sản xuất gây ô nhiễm môi trường, phải chăng Công ty Bitexco Nam Long đang thách thức pháp luật?

Không lâu sau đó, ngày 13/03/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký Quyết định số 01/QĐ – XPVPHC đối với Công ty Bitexco Nam Long về các hành vi: Gây ô nhiễm môi trường không khí, xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường, bố trí lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với tổng số tiền phạt là 290,6 triệu.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Môi trường đã có Kết luận Thanh tra số 55/KL – TCMT ngày 15/02/2019 chỉ rõ những vi phạm của Công ty Bitexco Nam Long: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày; đối với thông số Amoni (tính theo Nito) vượt 4,9 lần tại địa điểm 102 Quang Trung; phạt tăng thêm 30% đối với thông số tổng Colifrom vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,7 lần; phạt tăng thêm 30% đối với thông số tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,6 lần; phạt tăng thêm 30% đối với thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,4 lần; phạt tăng thêm 20% đối với thông số Nitrat (tính theo Nito) vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,6 lần; quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 và Khoản 7 Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Ngoài ra, công ty không có hệ thống xử lý nước thải đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Với tất cả những vi phạm trên Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty Bitexco Nam Long với số tiền 333 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở tại số 102 Quang Trung, TP. Thái Bình.

Tuy nhiên, đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ này của Công ty Bitexco Nam Long vẫn chưa được di dời, chưa đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Phải chăng Công ty Bitexco Nam Long đang thách thức pháp luật?
Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...