Nghệ An: Chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện

Đất đai - Ngày đăng : 09:45, 19/08/2019

(TN&MT)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thành, thị về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện là nhằm để kịp thời gian trình HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào cuối năm 2019.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, công trình
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, công trình

Vì thế, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh khẩn trương tổng hợp danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trong năm 2020 do cơ quan, đơn vị mình làm chủ đầu tư hoặc trực tiếp theo dõi, quản lý (bao gồm dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước) gửi về UBND cấp huyện nơi có đất trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, đồng thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.

UBND các huyện, thành, thị căn cứ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/9/2019 để tổ chức thẩm định và tổng hợp các dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh tổ chức thẩm định và tổng hợp các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.
 

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện để trình thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện để trình thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An phải kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh của UBND cấp huyện; tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổng hợp dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là căn cứ để UBND tỉnh và UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án, công trình và giải quyết hồ sơ đất đai cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong năm. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.