Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:15, 16/11/2018

(TN&MT) - Công ty của tôi đang muốn làm thủ tục xin gia hạn sử dụng đất ở ngoài khu công nghệ cao. Xin hỏi, muốn gia hạn đất chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Thời gian để tiến hành thủ tục xin gia hạn đất là bao nhiêu lâu trước khi hết hạn. Theo quy định của thành phố Hà Nội, khi xin gia hạn đất ngoài khu công nghệ cao công ty tôi sẽ mất những khoản phí nào?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013; Luật Nhà ở  năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội; Quyết định 53/2016/QĐ-UBND, số 13/2017/QĐ-UBND ủa UBND TP. Hà Nội và một số văn bản pháp luật khác, trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi.

Hồ sơ gồm: Đơn xin thuê đất và đơn xin đăng ký biến động (Bản chính - theo mẫu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính); Quyết định chủ trương đầu tư bổ sung hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư (Bản sao chứng thực); Giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản sao); thông báo xác định đơn giá thuê đất, tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

cnc
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thời gian thực hiện thủ tục xin gia hạn sử dụng đất

Trước tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất và thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; nếu đủ điều kiện thì đề nghị UBND TP quyết định về việc thay đổi thời hạn sử dụng đất; thời gian giải quyết không quá năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Hà Nội ra Quyết định. Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc phải thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn nêu trên).

Tiếp theo là xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Đối với trường hợp giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo thông tin địa chính (vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất, thuê mặt nước) đến Cục Thuế Thành phố Hà Nội (thời gian 05 ngày làm việc).  Đối với trường hợp giá trị thửa đất trên 30 tỷ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập chứng thư định giá (thời gian 03 ngày làm việc). Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường đơn vị tư vấn thẩm định giá hoàn thành chứng thư định giá. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có chứng thư định giá, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng phương án giá đất cụ thể và gửi Hội Đồng thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố. Trong thời hạn 06 ngày làm việc Hội đồng thẩm định giá Thành phố thẩm định phương án giá đất cụ thể; Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Tờ trình trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. UBND Thành phố xem xét, ký quyết định phê duyệt giá đất cụ thể (thời gian 05 ngày làm việc).

Về thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất): Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo xác định tiền thuê đất của cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, soạn thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng thuê đất chuyển đơn vị ký. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận dự thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng từ tổ chức, đơn vị sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng chính thức, trả hợp đồng thuê đất cho tổ chức.

Thời gian đăng ký gia hạn vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới:  Sau khi tổ chức nộp bổ sung giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của UBND TP, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định, trình Sở Tài nguyên và Môi trường gia hạn vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (nếu tổ chức có yêu cầu), gửi thông báo cho cơ quan thuế và người sử dụng đất. Thời gian làm việc không quá mười (10) ngày làm việc. - Sau khi tổ chức hoàn thành nghĩa vụ theo thông báo của cơ quan thuế; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận.

Về phí: Theo quy định, phí thẩm định hồ sơ: 1.000 đồng/m2 đất; tối đa 7.500.000 đồng/hồ sơ.  Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/lần.