Đất không có sổ đỏ không được bán?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:25, 12/06/2018

(TN&MT) – Do làm ăn túng thiếu nên vợ chồng tôi đang muốn bán mảnh đất được bố mẹ chồng cho từ năm 2011. Sau 2 tuần đăng tin bán đất, có rất nhiều người đến xem đất nhưng họ đều không đồng ý mua với lí do đất nhà tôi chưa có sổ đỏ. Họ nói rằng, đất chưa có sổ đỏ thì nhà tôi không được phép bán. Xin hỏi, thông tin này có đúng không? Gia đình tôi nên làm thế nào để bán được đất với giá tốt nhất?
so do 1511319638962
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo Điều 188 Luật Đất đai 2013: “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai (tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất… đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).

Theo đó, việc những người đến xem đất từ chối mua đất của gia đình nhà bạn với lí do chưa có sổ đỏ là đúng, họ làm vậy để đảm bảo tốt nhất lợi ích hợp pháp của mình. Nếu gia đình bạn muốn bán đất, tốt nhất nên tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước. Sau khi có sổ đỏ rồi, mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng sẽ dễ dàng và hợp pháp hơn.