Bảo Yên - Lào Cai: Diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2019

Xã hội - Ngày đăng : 10:17, 28/04/2019

(TN&MT) – UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, tại xã Lương Sơn.
Nhanh chóng sơ tán người và tài sản, hạn chế thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai là mục tiêu quan trọng trong ứng phó tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại Bảo Yên.
Nhanh chóng sơ tán người và tài sản, hạn chế thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai là mục tiêu quan trọng trong ứng phó tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại Bảo Yên.

Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Tổ chức ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn; Giai đoạn 2 thực hành ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Ở giai đoạn 1, sau khi nhận được chỉ thị và công điện khẩn của huyện, Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lương Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, bàn biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Giai đoạn 2, thực hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ gây ra. Tình huống giả định đưa ra do mưa lớn, kéo dài nhiều ngày đã gây ngập úng ở một số thôn, đặc biệt xảy ra lũ quét làm ngập nhà cửa, cuốn trôi tài sản, thiệt hại hoa màu, vật nuôi của nhân dân ở thôn Chiềng 2. Trưởng thôn đã điện báo Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, nhanh chóng triển khai phương châm 4 tại chỗ hỗ trợ nhân dân thôn Chiềng 2 sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổ chức tuần tra bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Theo đánh giá, do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các thành phần tham gia thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, khả năng điều hành của chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Đây là cơ sở để xã Lương Sơn bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đề ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Sau cuộc diễn tập các tổ chức và người dân trong huyện sẽ biết cách ứng phó và xử lý các tình huống trong thiên tai, giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai bất ngờ ập tới.