Nghệ An: Sẽ điều tra vết lũ lớn nhất vùng thượng nguồn sông Cả

Xã hội - Ngày đăng : 10:16, 08/04/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa tiến hành phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều tra vết lũ lớn nhất vùng thượng nguồn sông Cả các đợt lũ năm 2018.

Được biết, chủ đầu tư của dự án này do Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi Nghệ An. Đề án nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, kết hợp vận hành tối ưu các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ lịch sử năm 2018
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ lịch sử năm 2018

Phạm vi điều tra là trên sông Cả thuộc địa bàn 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông với tổng chiều dài khoảng 150km. Trong đó, trên nhánh Nậm Nơn điều tra từ hạ lưu thủy điện Bản Vẽ; trên nhánh Nậm Mộ điều tra từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở về đến địa bàn xã Bồng Khê (huyện Con Cuông).

Đề án sẽ tiến hành khảo sát, lựa chọn đoạn sông điều tra lũ; thu thập thông tin của địa phương về tình hình ngập lụt trên địa bàn do các đợt lũ trên sông Cả năm 2018 gây ra; Điều tra khảo sát thực địa, thu thập thông tin các vết lũ lớn nhất trên địa bàn do các đợt lũ trên sông Cả năm 2018 gây ra; lựa chọn vị trí đặt mốc vết lũ, sơ họa, xác định vị trí đặt mốc trên bản đồ; Tại vị trí lựa chọn đặt mốc vết lũ năm 2018, điều tra vết lũ lịch sử đã xảy ra.

Chuẩn bị đều tra vết lũ lớn nhất vùng thượng nguồn sông Cả
Chuẩn bị điều tra vết lũ lớn nhất vùng thượng nguồn sông Cả

Sau khi điều tra xong thực địa sẽ tiến hành tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin để lập các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra theo từng đơn vị hành chính; bảng danh mục các công trình đã điều tra chi tiết; tính toán số lượng mốc; chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ tiến hành cắm mốc tại thực địa và sau đó sẽ bàn giao lại cho UBND các huyện theo địa giới hành chính để quản lý và sử dụng.

Được biết, kinh phí để thực hiện dự án sẽ là gần 900 triệu đồng và được thực hiện trong thời gian 6 tháng sẽ hoàn thành.