Hà Nội: Cải tạo, nâng cấp một số công trình thủy lợi ở Sóc Sơn

Xã hội - Ngày đăng : 16:42, 10/01/2019

(TN&MT) -  UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi của xã Xuân Thu và Kim Lũ, huyện Sóc Sơn.

Theo Quyết định số 101/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội chấp nhận chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm và kênh: Vòng Nhãn, Đồng Rũi, Yên Phú, Thu Thủy (xã Xuân Thu) với tổng mức đầu tư gần 11,56 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư sự nghiệp ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2020 nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu thoát nước phục vụ công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai cho khu vực hiện tại cũng như trong thời gian tới; đồng thời tạo điều kiện để huyện Sóc Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

công trình thủy lợi
 Hệ thống kênh mương thủy lợi ở xã Bắc Sơn mới được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Kinh tế đô thị

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi của xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Theo đó, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm và kênh: Đồng Cát, Đồng Kênh; cải tạo, nâng cấp 2 trạm bơm Đồng Vậy và Kim Hạ; kiên cố hóa khoảng 1km kênh tưới trạm bơm Đầu Chùa, kết cấu bê tông cốt thép; kiên cố hóa kênh tiêu chính Kim Thượng - Kim Trung - sông Cà Lồ dài khoảng 500m, kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn... Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này là gần 13,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và thực hiện trong năm 2019 - 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.

Trong quá trình lập dự án phải rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng, đưa ra nhiều phương án để lựa chọn, làm cơ sở phân tích, lựa chọn phương án phù hợp đảm bảo an toàn, bền vững, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức quản lý dự án đảm bảo phù hợp với năng lực và quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.