Quảng Bình: Mở rộng hoạt động rà phá bom, mìn, vật liệu chưa nổ

Xã hội - Ngày đăng : 18:25, 28/12/2017

(TN&MT) - Ngày 27/12, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2416/UBND-NC về việc bổ sung, mở rộng địa bàn hoạt động rà phá bom, mìn và vật liệu chưa nổ của Dự án MAG Quảng Bình. Theo đó, từ tháng 01/2018, địa bàn hoạt động rà phá bom, mìn, vật liệu chưa nổ của Dự án MAG Quảng Bình được bổ sung mở rộng gồm: Các xã Bắc Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Hưng Trạch, Nam Trạch của huyện Bố Trạch; xã Gia Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh của huyện Quảng Ninh.
Hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều địa phương sẽ được triển khai vào năm 2018
Hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều địa phương sẽ được triển khai vào năm 2018

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Dự án MAG Quảng Bình phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan lập kế hoạch và tổ chức rà phá đảm bảo dứt điểm từng địa bàn, đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh phối hợp, tạo điều kiện để Dự án MAG Quảng Bình triển khai thực hiện hoạt động rà phá bom, mìn, vật liệu chưa nổ.