Hà Nội ngừng phát sóng 3 kênh analog từ 1/1/2016

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 09/12/2015

(TN&MT) - Từ ngày 1/1/2016 sẽ ngừng phát song analog các kênh VTV6, H2, VTC 9 tại Hà Nội. Đây là những kênh phát sóng không thuộc kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu. 3 kênh ngừng phát sóng analog này sẽ mở đầu cho Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất địa bàn TP. Hà Nội, theo dự kiến từ ngày 1/4/2016, sẽ ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang thu xem truyền hình số.


Để đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình Đề án thông tin, tuyên tuyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin kịp thời, sinh động, thuyết phục về mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố và phạm vi cả nước. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện phát sóng thường xuyên, liên tục vào thời gian thích hợp thông tin chính thức về thời điểm, lộ trình kết thúc phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình số trên địa bàn Thủ đô.


PV