Sẽ xây dựng Quốc môn cho hai cửa khẩu của tỉnh Kiên Giang

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 12/09/2015

(TN&MT) - Bộ Ngoại giao vừa nhất trí với kiến nghị của tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng Quốc môn tại cửa khẩu Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành theo đề nghị của...

 

(TN&MT) - Bộ Ngoại giao vừa nhất trí với kiến nghị của tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng Quốc môn tại cửa khẩu Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành theo đề nghị của tỉnh này.

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên
Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

Theo Bộ Ngoại giao thì các cửa khẩu Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành của  tỉnh Kiên Giang đối chiếu theo: Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về “Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền” đã quy định: Tại Điều 3: Quốc môn là cổng quốc gia, được xây dựng tại cửa khẩu, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam, thể hiện độc lập dân tộc và là biểu tượng tình hữu nghị, đoàn kết với nước láng giềng; Tại mục b, khoản 4, Điều 26: Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc; Tại khoản 1, Điều 27: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới chỉ đạo xây dựng Quốc môn, Nhà kiểm soát liên hợp, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông khu vực cửa khẩu.

 Bên cạnh đó Bộ Ngoại giao cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và đầu tư xây dựng công trình Quốc môn tại 02 cửa khẩu nêu trên, trao đổi thống nhất với các Bộ, ngành hữu quan và triển khai xây dựng theo đúng quy định.

Giang Sơn