EVN: Đảm bảo mọi nguồn điện trong mùa khô

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 20/04/2015

Theo tính toán của EVN, mùa khô năm nay ngành Điện vẫn phải truyền tải điện từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

Theo EVN, xu hướng truyền tải trên lưới 500kV trong tháng 3 chủ yếu theo hướng Bắc - Trung truyền vào Nam với sản lượng truyền tải trên giao diện Bắc - Trung khoảng 1,1 tỷ kWh, Trung - Nam khoảng 1,04 tỷ kWh. Luỹ kế đến hết tháng 3, tổng sản lượng truyền tải trên giao diện Bắc - Trung là 2 tỷ kWh, cao hơn 0,5 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2014) và Trung - Nam là 2,1 tỷ kWh, cao hơn 0,4 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2014. Trong các tháng cao điểm mùa khô (từ tháng 4 – 6/2015) xu hướng truyền tải vẫn từ Bắc, Trung vào miền Nam.

Điều tiết giữa 3 miền

Theo nhận định của EVN, với mức dự kiến tăng trưởng phụ tải từ 9,2% tới 10,5 % so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là trong các tháng 5 và 6, dự kiến phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân tới 460-465 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 24.780 MW, trong những tháng mùa khô, hệ thống điện quốc gia đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt: miền Bắc và miền Trung đủ điện và có dự phòng; miền Nam luôn phải nhận điện từ miền Bắc và miền Trung. EVN sẽ huy động cao các nguồn điện than và khí, trong đó nhiệt điện than phải đảm bảo sản lượng trung bình tối thiểu 150-155 triệu kWh/ngày.

Hiện tại, khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Lưu lượng nước về tại hầu hết các hồ thủy điện trong khu vực đều giảm thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, EVN vẫn duy trì khai thác các nhà máy thủy điện để đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ du. Trong các tháng mùa khô sẽ có 19 hồ thủy điện ở cả ba miền phải điều tiết vừa đảm bảo nhu cầu nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt theo các quy trình điều tiết hồ chứa, liên hồ chứa và các yêu cầu của địa phương. Trong đó, các hồ thường xuyên có yêu cầu cao và kéo dài như hồ thủy điện Quảng Trị, A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh và các hồ thủy điện trên dòng Sêrêpôk.

Đẩy mạnh tiến độ nhiều dự án

Bên cạnh việc khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, các nguồn thuỷ điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước cho mùa khô, đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du, mua điện Trung Quốc ở mức hợp lý theo điều kiện tải khu vực và chất lượng điện áp, trong thời gian tới, để đảm bảo điện cho mùa khô, EVN sẽ hoàn thành chạy thử nghiệm bằng than đối với tổ máy 1 và  tiến hành hòa đồng bộ lần đầu bằng dầu đối với tổ máy 2 nhiệt điện Duyên Hải 1, đảm bảo tiến độ chạy thử thách và cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) tổ máy 1 nhiệt điện Mông Dương 1, hoàn thành cấp PAC cả 2 tổ máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các tồn tại để đóng điện trong tháng 4/2015 các công trình đường dây 500kV đấu nối nhiệt điện Vũng Áng 1, các đường dây 220kV Thường Tín - Kim Động, nhiệt điện Mạo Khê - Hải Dương 2, Phan Thiết - Phú Mỹ 2, Cầu Bông - Đức Hoà. EVN cũng đẩy mạnh tiến độ các công trình quan trọng như các công trình  220kV đồng bộ nhiệt điện Duyên Hải 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 2, lắp đặt tụ bù ngang tại 5 trạm biến áp 220kV.

Theo dddn.con.vn