Công bố Quyết định thành lập BQL Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 24/09/2014

(TN&MT) - Ban quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Nguyên Bình.
   
Tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định số 853/QĐ-UBND, ngày 25/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Ban quản lí).
   
   
  Ban quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Nguyên Bình, có chức năng quản lý, bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị của di tích. Tổ chức quảng bá thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, thực hiện việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trong khu vực. Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích…
   
  Việc thành lập Ban quản lí Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo có ý nghĩa rất lớn đối với Cao Bằng. Ngoài tác động phát triển kinh tế, du lịch, tạo việc làm cho người dân địa phương, còn góp phần tạo sự ổn định, giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên giới.
   
Hải Trung Kim