UBND TP Hải Phòng: Đã thu hồi 540 triệu đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái thẩm quyền

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 29/11/2017

(TN&MT) - Ngày 05/06/2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành KLTT số 1571/KL-TTCP. Kết luận chỉ rõ việc ký ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 360m2 đất trái thẩm quyền đối với Chủ tịch, Phó Chù tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (UBND xã) thời kỳ năm 2006; làm rõ việc sử dụng số tiền 540 triệu đồng đã nhận của Cồng ty Xăng đầu khu vực III từ Hợp đồng chuyển nhượng tiền, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan

Thực hiện ý kiến chi đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND TP Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện theo kết luận trên. Ngày 07/11/2017, UBND TP Hải Phòng đã gửi báo cáo số 295/BC-UBND về kết quả thực hiện đến TTCP.

Trong báo cáo có nêu rõ về việc kiểm điểm, xử lý theo quy định của pháp luật trong việc ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 360m2 đất trái thẩm quyền đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy và các cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2006.

UBND huyện Kiến Thụy (Ảnh M.H)
UBND huyện Kiến Thụy (Ảnh M.H)

 Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Thụy, năm 2011, các cá nhân liên quan đã bị xử lý kỷ luật tại kết luận số 156/KL-UBND ngày 04/03/2011 của UBND huyện về việc kết luận giải quyết tố cáo vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản và bằng tốt nghiệp văn hóa của cán bộ, công chức tại UBND xã Tú Sơn. Cụ thể:

Đối với ông Bùi Văn Tông, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, cách chức Chủ tịch UBND xã và khai trừ khỏi Đảng.

 Đối với ông Nguyễn Đức Hữu, nguyên Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, Chủ tịch huyện Kiến Thụy ban hành quyết định (QĐ) cách chức Chủ tịch xã nhiệm kỳ 2004-2009, đồng thời khai trừ ông này khỏi Đảng. Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cũng đã nhận QĐ cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, cách chức Phó Chủ tịch xã và bị khai trừ khỏi Đảng.

 Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Nghi, Đảng ủy viên, Công chức Tài chính – Kế toán xã Tú Sơn bị khai trừ khỏi Đảng và buộc phải thôi việc.

UBND huyện Kiến Thụy đề nghị không xem xét xử lý tiếp vì các cá nhân nêu trên liên quan đến vụ việc ký hợp đồng chuyển nhượng trái thẩm quyền 360m2 đất cho Công ty Xăng dầu khu vực III đã bị Tòa án nhân dân thảnh phố Hải Phòng xét xử Tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến 249 lô đất ở trái thầm quyền với diện tích 26.000m2 và thu chi sai hơn 19 tỷ đồng theo Bản án số 120/2012/HSST ngày 10/9/2012.

Xử lý kinh tế nhập vào quỹ Công ty Xăng dầu

UBND huyện Kiến Thụy đã kiểm tra và làm việc với các ông Nguyễn Đức Hữu, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân, dân xã Tú Sơn, Phạm Văn Nghi, nguyên Công chức Tài chính - Kế toán. Các cá nhân trên báo báo số tiền 540 triệu đồng đã chi sử dụng: Tạm ứng cho Hợp tác xã nông nghiệp; làm đường Trung tâm xã; xây dựng mương Trung tâm xã; xây dựng Nhà văn hóa Hồi Xuân; lảm sân vận động xã; xây dựng khu tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Tú Sơn; san lấp sân vận động của xã; tạm ứng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tú Sơn.

Các cá nhân trên cũng đã nộp trà lại cho Công ty Xăng dầu khu vực III số tiền lả 320 triệu đồng. Công ty Xăng dầu khu vực III đã thu, nhập quỹ Công ty.

Báo cáo cũng chỉ rõ, việc ký hợp đồng chuyển nhượng trái thẩm quyền 360m2 đất giữa lãnh đạo Công ty Xăng đầu khu vực III với UBND xã Tú Sơn, huyện Kiên Thụy, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của cả hai cơ quan thời kỳ 2006.

Ngày 11/10/2017, Công ty Xăng dầu Khu vực III đã có báo cáo kết quả xử lý thu hồi số tiền 540 triệu đồng (cán bộ có liên quan đã nộp 320 triệu đồng, còn 220 triệu đồng) trong Hợp đồng chuyển nhượng với xã Tú Sơn. Lãnh đạo Công ty phân tích rõ trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty và cán bộ chuyên môn thời ký năm 2006. Hiện nay các đồng chí trong Ban Giám đốc thời kỳ 2006 đã nghỉ hưu và bàn giao lại cho Ban Giám đốc mới, tập thể lãnh đạo Công ty Xăng dầu khu vực III hiện tại đề nghị không xem xét kỷ luật mà chỉ yêu cầu thu hồi kinh tế tổng số 220 triệu đồng đối với 05 đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Linh Anh