Đến năm 2020 cả nước có 125 cảng cá

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 06/11/2015

(TN&MT) - Đến năm 2020, toàn quốc có 125 cảng cá gồm: 35 cảng cá loại I và 90 cảng cá loại II, đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.250.000 tấn/năm và...

 

(TN&MT) - Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phạm vi quy hoạch gồm 28 tỉnh, thành phố ven biển có cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở ven biển và các đảo.

Đến năm 2020, toàn quốc có 125 cảng cá gồm: 35 cảng cá loại I và 90 cảng cá loại II, đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.250.000 tấn/năm và 146 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 30 khu cấp vùng, 116 khu cấp tỉnh), đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 98.310 tàu cá.

Theo Quy hoạch, đến năm 2020, trong đất liền có 98 cảng cá gồm 29 cảng cá loại I, 69 cảng cá loại II, đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.041.000 tấn/năm và 124 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm 20 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng và 104 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 83.960 tàu cá.

Tại các đảo có 27 cảng cá, trong đó có 6 cảng cá loại I, 21 cảng cá  loại II, đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 209.000 tấn/năm và 22 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm 10 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng và 12 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 14.350 tàu cá.

Đến năm 2020, vùng biển vịnh Bắc Bộ (các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình), có 33 cảng cá (7 cảng ở các đảo); 46 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (4 khu ở các đảo) đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 26.300 tàu cá. Vùng biển miền Trung (các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận), có 49 cảng cá (11 cảng ở các đảo); 61 khu neo đậu tránh trú bão (9 khu ở các đảo đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 44.960 tàu cá.

Vùng biển Đông Nam Bộ (các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau), có 30 cảng cá (2 cảng ở các đảo); 22 khu neo đậu tránh trú bão (2 khu ở các đảo) đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 16.900 tàu cá. Vùng biển Tây Nam Bộ (các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang), có 13 cảng cá (7 cảng ở các đảo); 17 khu neo đậu tránh trú bão (7 khu ở các đảo) đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 10.150 tàu cá.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 ưu tiên đầu tư xây dựng các cảng cá loại I trong các Trung tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực); các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại các đảo và khu vực miền Trung; các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đang đầu tư xây dựng dở dang.

PV