Sở TN&MT Sơn La ký kết quy chế phối hợp với Cục Thuế tỉnh

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 05/11/2015

(TN&MT) - Nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản một cách đồng bộ, hiệu quả; tránh phiền hà...

 

(TN&MT) - Nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản một cách đồng bộ, hiệu quả; tránh phiền hà cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, Sở TN&MT Sơn La vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với Cục thuế tỉnh Sơn La.

Theo đó, quy chế phối hợp tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nội dung cụ thể từng lĩnh vực bao gồm: Trao đổi về trình tự, thủ tục xác định các khoản thu nộp liên quan đến lĩnh vực đất đai; trao đổi về phương pháp tính, mức thu; trao đổi về thông tin kết quả thanh kiểm tra và công tác phối hợp thanh kiểm tra. Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan được quản lý theo quy định của Luật đất đai; Luật khoáng sản; Luật thuế Tài nguyên; Luật Quản lý thuế, các chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Công tác phối hợp phải đảm bảo thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, không gây cản trở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, không tạo ra kẽ hở trong quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát về tài nguyên khoáng sản và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 2 ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, chuyên ngành nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, từ đó tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Tin & ảnh: Nguyễn Nga