UBND TP Hà Nội yêu cầu rút ngắn thời gian xác định giá đất

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 12/10/2015

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành văn bản 6917/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn.

Theo công văn này, UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện.

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành văn bản 6917/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn
UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành văn bản 6917/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn

UBND TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, xác đinh cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp vào ngân sách nhà nước. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

Đồng thời, thành phố cũng giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chấn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất. Tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng.

Cũng trong công văn này, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

Tin & ảnh:Hải Ngọc