Điều hành ngân sách Nhà nước 2015: Cần chủ động, tích cực

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 25/02/2015

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, trong đó dự toán thu NSNN tăng 8,8% so ước thực hiện năm 2014.
Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, trong đó dự toán thu NSNN tăng 8,8% so ước thực hiện năm 2014.
   
  Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh cân đối NSNN còn nhiều khó khăn, trên cơ sở xác định mục tiêu NSNN năm 2015 là huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, từng bước cơ cấu lại NSNN, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần tích cực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán NSNN năm 2015, trong đó dự toán thu NSNN là tích cực (tăng 8,8% so ước thực hiện năm 2014), dự toán chi NSNN bố trí trên nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm,  cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành; không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật),...; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách, rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để bố trí có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng nguồn lực; bội chi NSNN là 5% GDP, thấp hơn so với năm 2014 (5,3% GDP).
   
  Trong quá trình điều hành NSNN năm 2015, cần chủ động, tích cực, đặt biệt là trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh, làm giảm thu NSNN từ dầu thô; tăng cường quản lý chi NSNN, chi trong phạm vi dự toán được giao, chủ động xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kiểm soát chặt chẽ để giảm bội chi NSNN.
   
  Trong thời gian tới, để đảm bảo cân đối NSNN ngày càng vững chắc, thực hiện huy động vào NSNN từ thuế, phí ở mức hợp lý, vừa tạo tích lũy và tăng khả năng cạnh tranh cho DN, vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN; thực hiện điều chỉnh giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN với lộ trình phù hợp, tăng chi trả nợ, giảm dần số vay đảo nợ để giảm nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; giảm dần bội chi NSNN.
   
  Được biết, trong năm 2014, Bộ Tài chính đã quyết liệt điều hành công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và thu được kết quả tốt đẹp. Cụ thể, tổng thu NSNN tính đến 22/12/2014 là 831,19 nghìn tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán; tổng chi NSNN tính đến 15/12/2014 là 968, 5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán năm.
   
Theo dddn.com.vn