Lai Châu: Đưa kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 16:40, 05/03/2018

(TN&MT) - Năm 2017, với sự phối hợp của các cấp, ngành, nỗ lực của nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả nổi...
(TN&MT) - Năm 2017, với sự phối hợp của các cấp, ngành, nỗ lực của nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã đề ra nhiều chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2018.
Lai Châu chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mục tiêu trồng mới 750ha chè
Lai Châu chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mục tiêu trồng mới 750ha chè
Bà Trương Thị Nhàn, Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Năm 2017, các chỉ tiêu diện tích, sản lượng lúa, chè đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, an ninh lương thực trên địa bàn được đảm bảo. Cùng với đó, thời vụ gieo cấy tương đối tập trung, cơ cấu giống có chuyển biến tích cực theo hướng giảm giống lúa lai, tăng giống lúa thuần chất lượng. Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 215.000 tấn (tăng 8.300 tấn so với năm 2016). 
 
Diện tích, sản lượng chè không ngừng tăng. Tổng diện tích chè trên địa bàn tỉnh đạt 5.030ha, sản lượng chè búp tươi đạt 26.000 tấn. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm duy trì và phát triển. Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đạt 349.805 con. Công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật được tăng cường; kiểm tra giám sát trước, sau khi tiêm phòng, công tác lấy mẫu phân tích kịp thời. Do đó, các loại dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh được ngăn chặn.
 
Phát triển lâm nghiệp cũng được ngành nông nghiệp Lai Châu quan tâm, chỉ đạo sát sao. Diện tích rừng trồng mới 3.799ha; khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ trên 76.110ha; phát triển các cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao như Mắc Ca, Quế, Sơn Tra... Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Lai Châu đạt 48,08%. Cùng với đó, Lai Châu cũng thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 
Năm 2018, ngành nông nghiệp Lai Châu đề ra các mục tiêu: Tổng diện tích lúa cả năm là 32.729ha; năng suất đạt 44,4 tạ/ha; nâng tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 216 nghìn tấn; trồng mới 750ha chè; tốc độ tăng đàn gia súc 5%; diện tích rừng trồng mới 2.160ha; có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới… 
Duy trì và phát triển diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực
Duy trì và phát triển diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực
Ông  Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cho biết: Để đạt mục tiêu trên, Sở NN&PTNT tỉnh Lai châu đã chỉ đạo các phòng nông nghiệp các huyện, thành phố tập trung hướng dẫn nông dân đưa giống lúa, ngô chất lượng cao vào trồng, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
 
Tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâm canh, chăm sóc diện tích chè, cao su, cây ăn quả. Tăng cường quản lý Nhà nước về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 
Tập trung khắc phục những khó khăn trong triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất của Chính phủ, của tỉnh; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn; sắp xếp ổn định lại dân cư trong vùng nguy cơ sạt lở, một số công trình giao thông thủy lợi. Tập trung khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư thu mua các nông sản, phát triển các vùng cây công nghiệp tập trung, bổ sung cơ cấu cây trồng vật nuôi.
 
 Cùng với đó, chủ động chỉ đạo Phòng nông nghiệp các huyện, các Chi cục, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục phát triển sản xuất lương thực, giữ vững an ninh lương thực trên địa bàn, hình thành các cánh đồng sản xuất tập trung. Lựa chọn cây trồng phù hợp với khí hậu, đất đai của từng huyện. Thực hiện tốt công tác trồng mới các cây công nghiệp. Phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá lồng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản, làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...
 
Với những chỉ tiêu cụ thể và nhiều giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thiết thực, nông nghiệp Lai Châu kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Lai Châu phát triển bền vững.