Nghệ An: Gần 2.200 tỷ đồng GPMB đường cao tốc Bắc - Nam

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 08:11, 11/06/2019

(TN&MT) - Theo thống kê, có khoảng 697 hộ dân ở Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc- Nam phải tái định cư thuộc 37 xã, thị trấn của các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai.

Tổng kinh phí cho công tác bồi thường, GPMB đoạn qua tỉnh Nghệ An là 2.191 tỷ đồng. Trong đó, phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu là 1.033 tỷ đồng; phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt là 1.088 tỷ đồng.
 

Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An dài gần 88km
Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An dài gần 88km

Hiện nay, Nghệ An đã được cấp 660 tỷ đồng GPMB cho dự án này; phần thuộc tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã chuyển kinh phí về Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã 320 tỷ đồng, trong đó: Thị xã Hoàng Mai 90 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 100 tỷ đồng, huyện Diễn Châu (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) 90 tỷ đồng, huyện Yên Thành 40 tỷ đồng.

Phần thuộc tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã chuyển kinh phí về các Hội đồng bồi thường GPMB các huyện 340 tỷ đồng, trong đó: Huyện Diễn Châu 80 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 60 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 200 tỷ đồng.

Hiện, công tác phê duyệt phương án tổng thể qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên đã hoàn thành. Còn lại thị xã Hoàng Mai đang triển khai thực hiện. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, thời điểm này, hơn 2.000 cọc mốc GPMB đường cao tốc Bắc - Nam tại địa bàn huyện Diễn Châu đã được đơn vị chức năng cắm xong và bàn giao cho cho địa phương quản lý, bảo vệ.

Được biết, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 88 km, thuộc tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt; đi qua 37 xã, thị trấn ở các địa phương thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.